از آنجایی که بازسازی آسانسور یا پله برقی در محلهایی انجام میگیرد که سکنه دارد، عملیات اجرایی میبایستی با سرعت عمل و ظرافت خاصی انجام گیرد تا کمترین مزاحمت و خطر را برای ساکنین ساختمان بهمراه داشته باشد.  

  باتیس صنعت با بهره مندی از سالها تجربه و با استفاده از پرسنل و پیمانکاران مجرب و نظارت دقیق و تامین کنندگان توانا اعلان مینماید که در نمونه های انجام شده عملیات اجرایی بازسازی را در کوتاهترین زمان ممکن انجام داده است در آخرین پروژه بازسازی کلی انجام شده کلیه قطعات آسانسور قدیمی تعویض و دربها از نوع نیمه اتوماتیک به تمام اتوماتیک و سیستم موتور از گیربکس به گیرلس تغییر کرد و کلیه عملیات از شروع جمع آوری تا تحویل آسانسور جدید صرفا 25 روز کاری به طول انجامید که با توجه به سفارشی بودن برخی از قطعات مانند کابین زمان خوبی محسوب میگردد.

 بازسازی آسانسور به چند دسته ذیل تقسیم میگردد :

1-     بازسازی تزئینات کابین

2-     بازسازی و تعمیر برخی از قطعات معیوب آسانسور

3-     بازسازی کلی آسانسور شامل جمع آوری آسانسور قدیمی و نصب آسانسور جدید

برخی از پروژه های بازسازی انجام شده توسط باتیس صنعت :

1-     بازسازی کامل آسانسور 7 توقف دفتر مرکزی شرکت نفت ایرانول واقع در خیابان ملاصدرا

2-     بازسازی دو دستگاه آسانسور 9 توقف مجتمع مسکونی یاس ونک