انواع درب آسانسور :

دربها یکی از مهمترین قسمتهای یک آسانسور هستند و بیشترین تعداد سنسورهای امنیتی در یک آسانسور در قسمت دربها نصب میگردند لذا در صورت استفاده از نوع نامرغوب علاوه بر سرویس دهی کند به مسافرین بیشترین خرابی را نیز در بر خواهند داشت.

1 ) درب تمام اتوماتیک :

درب طبقه و کابین اتوماتیک هستند این دربها بسته به عرض درب و چاه دو، سه و چهار لته ساخته میشوند.

1 - 1 ) تلسکوپی ( یک طرف باز شو ) :

- درب اتوماتیک تلسکوپی ( یک طرف باز شو ) نسبت به سانترال (دو طرف باز شو ) عرض چاه کمتری لازم دارد.

- مکانیزم درب های تلسکوپی سه لته یا بیشتر که به علت عرض زیاد درب نسبت به عرض کم چاه مورد استفاده قرار می گیرد، به گونه ایی است که عمر کمتری نسبت به مدل دو لته دارند و حد امکان بهتر است مورد استفاده قرار نگیرند و یا در شرایط لزوم از مدل های مرغوب استفاده شوند تا دوام بیشتری داشته باشند.

1 - 2 ) سانترال ( دو طرف باز شو ) :

- درب اتوماتیک سانترال ( دو طرف باز شو ) نسبت به تلسکوپی ( یک طرف باز شو ) ظاهر زیباتری دارند و به دلیل باز شدن همزمان به دو طرف زودتر باز یا بسته میشوند.

- مکانیزم درب های سانترال ( دو طرف باز شو ) نسبت به تلسکوپی ( یک طرف باز شو ) بگونه ای است که هر درب بجای یک قفل دو قفل دارند و در کل به تعداد دو برابر دربها  قفل و سنسور وجود خواهد داشت که همین مسئله باعث خرابی بیشتر این دربها نسبت به تلسکوپی میگردد. همچنین مشابه شرایط دربهای تلسکوپی در مدل های بیش از دولته (سه لته یا بیشتر) مکانیسم درب، که به علت عرض زیاد درب نسبت به عرض کم چاه مورد استفاده قرار می گیرد، به گونه ایی است که عمر کمتری نسبت به مدل دولته دارند و تا حد امکان بهتر است مورد استفاده قرار نگیرند و یا در شرایط لزوم از مدل های مرغوب استفاده شوند تا دوام بیشتری داشته باشند.

2 ) درب نیمه اتوماتیک :

2 - 1 ) درب طبقه لولائی ، درب کابین تلسکوپی :

این نوع دربها بیشتر در گذشته مرسوم بوده اند و از آنجایی که استفاده از آنها برای مسافرین مشکل است، امروزه بیشتر جهت کاهش هزینه اجرای آسانسور از آنها استفاده میگردد.

2 - 2 ) درب طبقه لولائی ، درب کابین اتوبوسی :

دربهای اتوبوسی برای چاه هایی که فضای کافی برای نصب درب سانترال یا تلسکوپی را از لحاظ عمق ندارند طراحی شده اند. بازشوی آنها بجای فضای داخل چاه به فضای داخل کابین بوده و در هنگام بازشدن امکان ایجاد مزاحمت برای مسافر را دارند. همچنین ساختار آنها بگونه ای است که از عمر کمتری نسبت به سایر دربهای اتوماتیک برخوردار هستند و به این جهت این شرکت استفاده از آنها را توصیه نمیکند.