انواع تابلو فرمان :

 

X
X
X
X

1 ) تابلو آسانسور کششی :

1 - 1 ) تابلو فرمان دو سرعته :

تابلو های فرمان در سالهای پیشین اکثرا دو سرعته بودند. در این تابلو ها آسانسور با سرعت تند حرکت کرده و برای توقف سرعت تند به کند تغییر نموده و توسط ترمز موتور متوقف میگردد. عیب این مدل علاوه بر احساس تکانهای ناخوشایند کابین توسط مسافر در هنگام حرکت و ایستادن، افزایش استهلاک گیربکس، ترمز و کلیه متعلقات متحرک آسانسور و عدم صرفه جویی در مصرف برق است. در حال حاضر با توجه به مطالب فوق استفاده از این نوع تابلو ها در تهران غیر مجاز است.

1 - 2 ) تابلو فرمان تک سرعته همراه با درایو (3VF یا VVVF) :

   با پیشرفت تکنولوژی درایو ها برای کنترل سرعت موتور آسانسور جزیی از تابلو فرمان ها شدند و تمامی معایب تابلو های دو سرعته را ازبین بردند. درایو باعث کنترل دقیق موتور شده و سرعت چرخش آن را از صفر به حداکثر در زمان حرکت و دوباره به صفر در زمان توقف میرساند. بدین ترتیب مسافرین هیچگونه تکانی در زمان حرکت آسانسور احساس نمیکنند و همچنین مصرف برق تا 35% کاهش پیدا کرده و استهلاک قطعات آسانسور به حداقل میرسد. تابلو های همراه با درایو به دو حالت ذیل ارایه و نصب میگردند :

    سیستم باز (Open) : در این روش ارتباط موتور و تابلو یک طرفه است. درایو باعث حرکت موتور میشود اما اطلاعاتی در مورد میزان و نحوه حرکت موتور دریافت نمیکند.

   سیستم بسته (Close) : در این روش ارتباط موتور و تابلو دو طرفه است، بدین صورت که در انتهای موتور قطعه ای بنام انکودر (Encoder)  بر روی موتور نصب میگردد از یک طرف درایو باعث حرکت موتور میشود و طرف دیگر نحوه حرکت موتور را از انکودر دریافت میکند. این روش باعث افزایش دقت و نرمی حرکت موتور و کابین و توقف دقیق تر در طبقات میگردد. تابلو های موتور های گیرلس Close انتخاب میگردد.

2 ) تابلو آسانسور هیدرولیک :

مانند تابلو های دو سرعته هستند و درایو ندارند.

3 ) تابلو نجات اضطراری (Black Out) :

            در این تابلو ها تعدادی باطری قرارداده شده اند تا در زمان قطع برق موتور را حرکت داده و به نزدیکترین طبقه رسانده و سپس درب را باز مینماید تا مسافر پیاده شود و آسانسور را تا وصل برق خاموش و غیر فعال مینماید. نکته استفاده از این تابلو ها نگهداری از باطری ها و تعویض بموقع آنها است تا همراه شارژ و سالم نگه داشته شوند و در مواقع ضروری قطع برق فعال باشند.

4 ) تابلو ترکیبی :

این تابلو ها شامل تابلو فرمان و نجات اضطراری در یک پکیج میباشند.

5 ) توضیحی در مورد تابلو های دوبلکس، تریبلکس و گروه :

تابلو هایی که مدیریت کنترل بیش از یک آسانسور را بعهده دارند بسته به تعداد آسانسور، به نام های زیر معروف هستند

1-     دو آسانسور : دوبلکس (Duplex)

2-     سه آسانسور : تریبلکس(Triplex)

3-     بیش از سه آسانسور : گروه (Group)

 

6 ) توضیح در مورد اولویت سوار کردن مسافر در تابلو آسانسور :

1-     جمع آوری در زمان پایین رفتن : (Collective Down)

بیشتر در ساختمانهای اداری و مسکونی از آنجایی که اکثرا مسافر از طبقات قصد عزیمت به طبقات همکف یا پارکینگ را دارد از این روش استفاده میشود.

2-     جمع آوری براساس انتخاب مسافر : (Collective Selective)

در این روش که بیشتر در ساختمان های پر تردد و بخصوص در زمانی که بیش از یک آسانسور برای بک محل نصب شده است استفاده میشود. برای اجرای این سیستم در هر طبقه دو کلید انتخاب جهت بالا و پایین نصب میگردد و آسانسور در شرایط تطابق جهت حرکت خود و مسافر اقدام به توقف و سوار کردن او مینماید. بدیهی است که کوتاه ترین زمان توقف مسافر فقط در شرایط انتخاب صحیح جهت مقصد اتفاق میافتد،در غیر این صورت مسافر به داخل کابین وارد میشود ولی به مقصد نمی رسد چرا که کابین در خلاف مقصد او حرکت مینماید و صرفا ظرفیت آسانسور را اشغال و باعث اتلاف وقت سایر مسافرین و کاهش بازده آسانسور ها میشود. لذا مصرانه توصیه میگردد در مواجه با سیستم هایCollective Selective به تابلو فرمان های هوشمند اعتماد کرده و صبورانه منتظر حصول بهترین نتیجه باشید.